Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
5359 f187
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
5341 96f3 500

tenonder:

A Short Film About Killing (1988), Krzysztof Kieślowski.

Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
5344 0510 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
9085 673e
Reposted fromof-23 of-23 viapolytox polytox
iamophelia
4955 5f0a 500
Reposted fromDrugfulMind DrugfulMind viapolytox polytox
iamophelia
3338 6300
Reposted fromnazarena nazarena viapolytox polytox
iamophelia
3210 d19a
Reposted fromhagis hagis viagoaskalice goaskalice
iamophelia
3092 a12e
Reposted frompasazerka pasazerka viajethra jethra
iamophelia
 Czemu nie jestem na przykład szczęśliwą szafą w Twoim pokoju, szafą, która patrzy na Ciebie całą, kiedy siedzisz w fotelu czy przy biurku, albo gdy kładziesz się i śpisz. 
— Franz Kafka, Listy do Mileny
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajethra jethra
iamophelia
Nie wiem, czy kogoś w życiu kochałam. Moi poprzedni faceci przesuwali się przez moje mieszkanie jak meble. Cyprian był i jest jak wbity w kark gwóźdź. Nie chcę się go pozbyć. Przepraszam. 
— Radio Armageddon
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
iamophelia
..i wciskając się w ciebie tak mocno, jakbyście byli połamanym kawałkiem plastiku, który ktoś chciał skleić poksipolem. Ścisk aż do uduszenia.
— Radio Armageddon
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
iamophelia
8077 b562 500
Reposted fromgrass grass viaanorexianervosa anorexianervosa
iamophelia

Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

- Daniel Glattauer

8669 8c2d 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
8668 3241
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
0280 7eb3
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
9580 4536 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viawhitering whitering
iamophelia

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl